Καλώς Ορίσατε στο EDUTel


Καλώς ορίσατε στο διαδικτυακό τόπο του εργαστηρίου Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής  Μάθησης (EDUTeL) του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στο χώρο αυτό μπορείτε να βρείτε
χρήσιμες πληροφορίες για το ερευνητικό και  εκπαιδευτικό έργο, τις
δραστηριότητες και τα νέα του εργαστηρίου στα αντικείμενα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των συστημάτων της ηλεκτρονικής μάθησης. Επειδή η  έρευνα στην εκπαιδευτική τεχνολογία είναι
συλλογικό έργο, το εργαστήριό μας είναι ανοιχτό σε συνεργασίες με
άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και φορείς. 
Σκοπός αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι  η επικοινωνία όχι μόνο
με την ακαδημαϊκή  κοινότητα αλλά και με την κοινωνία.

Καθηγήτρια Κλειώ Σγουροπούλου, Διευθύντρια Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης