Η Ακριβή Κρούσκα είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει διδακτορικό στην Πληροφορική από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχίο στην Πληροφορική από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων σε διεθνή συνέδρια, περιοδικά και τόμους βιβλίων. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα κοινωνικά δίκτυα, την ανάλυση συναισθήματος, την αναλυτική μάθησης, τη μοντελοποίηση χρηστών και την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση.