Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1972-1977). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Ευφυή Συστήματα Και Γνωστική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο του Plymouth, U.K. και επίσης είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (2000) στα Νοήμονα Εκπαιδευτικά Συστήματα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έχει συνεργαστεί επαγγελματικά με ιδιωτικές εταιρίες ως Αναλύτρια-Προγραμματίστρια και Υπεύθυνη Μηχανογράφησης (1977-1980), και ως Υπεύθυνη Εφαρμογών στη Μηχανογράφηση του Υπουργείου Γεωργίας (1980-1986). Το 1986 εξελέγη μόνιμη καθηγήτρια εφαρμογών του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας και από το 2010 είναι Καθηγήτρια του ίδιου Τμήματος Είναι μέλος ερευνητικών ομάδων σε εθνικά προγράμματα και έχει υπάρξει μέλος επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών συνεδρίων. Έχει συγγράψει ένα βιβλίο με τίτλο “Μεταφραστές Γλωσσών Προγραμματισμού” και έχει δημοσιεύσει εργασίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με σύστημα κριτών. Είναι κριτής στο περιοδικό International Journal of Internet Education (IJIE). Ασχολείται ενεργά με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Tempus στο πλαίσιο των οποίων έχει υπάρχει συντονίστρια και μέλος οργανωτικής επιτροπής.