Η Τσαγκάνου Γραμματική Έχει Διδακτορικό στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (2003) από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ και μεταπτυχιακό στον ηλεκτρονικό αυτοματισμό από το τμήμα φυσικής του ΕΚΠΑ. Είναι καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση από το 1989, και διδάσκει στον κλάδο Πληροφορικής ΠΕ19 από το 1993. Από το 1995 είναι επιστημονικός συνεργάτης  στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του Τμήματος.  Από το 2009 είναι Επιστημονικός Συνεργάτης – Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων, ΑΣΠΑΙΤΕ. Έχει ασκήσει από το 2004 έως σήμερα επικουρία Διδακτικού έργου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα μαθήματα: «Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού», «Πληροφορική και Εκπαίδευση» και «Διδακτική της Πληροφορικής» σε φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης έχει ασκήσει Επικουρία Διδακτικού έργου στο Μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών ΔΙΧΗΝΕΤ στα μαθήματα: «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» και «Οπτικοακουστικά Μέσα και Εκπαιδευτικό Λογισμικό».  Συμμετείχε ως επιμορφώτρια εκπαιδευτικών και επιμορφωτών σε έργα επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ από το 1999:  Οδύσσεια Ε42, ΠΑΚΕ Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, ΠΑΚΕ Πατρών, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ19-20, Ε2 για την ΤΕΕ. Συμμετέχει ως επιμορφώτρια στο έργο: «Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης», Εξειδικευμένα Προγράμματα για Απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ.
Από το 1998 έχει συμμετάσχει σε ομάδες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ: ΟΔΥΣΣΕΙΑ (Νησί των Φαιάκων, Ναυσικά, Σειρήνες). Συμμετέχει στο ερευνητικό Έργο «Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ- Πράξη Αρχιμήδης  ΙΙΙ» στο ΤΕΙ Αθήνας από το 2012. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα άπτονται των περιοχών της Διδακτικής της Πληροφορικής και της ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Η ερευνητική της ενασχόληση εστιάζει: α) στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς με έμφαση στα διαλογικά περιβάλλοντα για κατανόηση κειμένου, στα διαδικτυακά συγγραφικά εργαλεία, τη μελέτη της χρήσης υπολογιστικών περιβαλλόντων από μαθητές και φοιτητές και β) στις διδακτικές διαδικασίες που σχετίζονται με την Πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο στη σχολική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Το δημοσιευμένο της έργο αποτελείται από 73 δημοσιεύσεις σχετικές με τις εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών (7), σε διεθνείς συλλογικούς τόμους με σύστημα κριτών (8), σε ελληνικούς συλλογικούς τόμους με σύστημα κριτών (2), σε Ελληνικά συνέδρια με σύστημα κριτών (17) σε Διεθνή συνέδρια με σύστημα κριτών (30) και  κεφάλαια σε συγγράμματα μαθημάτων (2). Για το έργο αυτό έχουν βρεθεί εβδομήντα πέντε (85) τουλάχιστον αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://hermes.di.uoa.gr/cvtsaganou_gr.htm