Το Εργαστήριο διαθέτει  τεχνολογικό εξοπλισμό και κατάλληλο λογισμικό ώστε να  είναι σε θέση να αναπτύξει πρωτοποριακή έρευνα αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα σε διάφορα ερευνητικά αντικείμενα.

Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο διαθέτει εργαστηριακούς χώρους και υποδομές σε δύο Τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών:

 1. Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας
 2. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής


Υποδομή τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας

Ο υφιστάμενος εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει:

 1. Εξυπηρετητές
 2. Προσωπικούς Υπολογιστές
 3. Εκτυπωτές
 4. Σαρωτές


Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας έχει υλοποιήσει μέσω των υποδομών του πληθώρα συστημάτων και εργαλείων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών (στο επιστημονικό αντικείμενο του προτεινόμενου εργαστηρίου) δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα,

 1. υλοποίησε και υποστηρίζει εξυπηρετητή με την ιστοσελίδα του τμήματος (http://www.et.teiath.gr), 
 2. δημιούργησε δυναμικό υποσύστημα «Δηλώσεις Μαθημάτων», το οποίο έδινε τη δυνατότητα στους φοιτητές να πραγματοποιούν τις δηλώσεις των μαθημάτων τους μέσω του Διαδικτύου.
 3. Δημιούργησε το υποσύστημα «Βιβλία», το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την διανομή των βιβλίων, με βάση τις ηλεκτρονικές δηλώσεις των φοιτητών.
 4. Εγκατέστησε και υποστήριξε την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης «Ηλεκτρονική Σπουδή» μέσω της οποίας οι καθηγητές είχαν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν ηλεκτρονικά το μάθημά τους παρέχοντας, στους εγγεγραμμένους φοιτητές εκπαιδευτικό υλικό, ασκήσεις, τεστ και ανακοινώσεις σχετικές με τη διδασκαλία του μαθήματος.
 5. Υλοποίησε σειρά ερευνητικών έργων, όπως την Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών με τεχνολογίες πληροφορικής, μαθήματα στο διαδίκτυο και εξειδίκευση με εκπαίδευση από απόσταση» του τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας, 2003, «Ανάπτυξη ενός Προσαρμοστικού Συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης και συστήματος Στερεοσκοπικής Απεικόνισης για Εκπαίδευση από Απόσταση μέσω Διαδικτύου» ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 2004
 6. Εκπονούνται διδακτορικές διατριβές στα πλαίσια συνεργασίας με Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ.


Υποδομή τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής

Το Τμήμα Πληροφορικής διαθέτει 8 εργαστήρια και υπερεπαρκεί εξοπλισμό (ηλεκτρονικό, εποπτικό και οπτικοακουστικό) όπως και  πληθώρα εργαλείων λογισμικού, κυρίως εκπαιδευτικού. Κάθε εργαστήριο είναι συνδεδεμένο  σε τοπικό δίκτυο Ethernet  το οποίο συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο του Τμήματος που διαθέτει δυο εξυπηρετητές. Η άρτια λειτουργία των εργαστηρίων και το σύστημα των δικτύων υποστηρίζεται από το Κέντρο Διαχείρισης Εργαστηρίων (ΚΔΕ) του Τμήματος,  που διαθέτει μόνιμο τεχνικό προσωπικό αποκλειστικά απασχολούμενο για τον σκοπό αυτόν, καθώς και έναν αριθμό φοιτητών του Τμήματος  που εκπονούν στο ΚΔΕ την πρακτική τους άσκηση.

Με το μοντέλο μικτής μάθησης που εφαρμόζει το Τμήμα Πληροφορικής, η χρήση των ΤΠΕ αποτελεί µια βασική συνιστώσα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι πολύ σημαντική και διέπει το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Πολλές από τις εφαρμογές υποστήριξης εκπαιδευτικών αλλά και διαχειριστικών εφαρμογών που χρησιμοποιεί το Τμήμα όπως και η ιστοσελίδα του είναι αποτελέσματα πτυχιακών εργασιών φοιτητών που έχουν υποστηριχθεί από καθηγητές που συμμετέχουν στην  παρούσα πρόταση.

Ιδιαίτερα, το σύστημα μαθησιακής τεχνολογίας του Τμήματος (http://eclass.cs.teiath.gr ) έχει αναπτυχθεί από το ίδιο το Τμήμα στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ Ι με υπεύθυνη καθηγήτρια συμμετέχουσα στην πρόταση και έκτοτε επεκτείνεται σε λειτουργικότητα συνεχώς, κυρίως μέσω πτυχιακών εργασιών της ίδιας. Χρησιμοποιείται από το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών ως γνωστικό και αναπτυξιακό εργαλείο, ως μέσο επικοινωνίας των καθηγητών με τους φοιτητές αλλά και των φοιτητών μεταξύ τους, ως μέσο αλληλεπίδρασης για μαθησιακές ανάγκες  και ως μέσο αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές.