Ο Ευάγγελος Στελλάτος είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Πληροφοριακά Συστήματα και τον Προγραμματισμό από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τελείωσε το τμήμα Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από το 1994 έχει πλούσια διδακτική εμπειρία σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Την τελευταία δεκαετία εργάζεται ως Καθηγητής Πληροφορικής σε Κολέγια που τρέχουν ξένα Πανεπιστημιακά Προγράμματα. Έχει ασχοληθεί με την εφαρμογή τεχνικών web mining σε δεδομένα χρήσης ειδησεογραφικού portal. Το θέμα της Διδακτορικής του Διατριβής έχει τίτλο “Detection, Analysis and Response on affective states of learners in an intelligent and adaptive web-based tutoring system”.