Ο Μανώλης Χάλαρης είναι εργαστηριακός συνεργάτης του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας στα αντικείμενα «Ποιότητα και Αξιοπιστία Λογισμικού» και «Τεχνολογία Λογισμικού». Επιπλέον, εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας»  όπου και είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης όλων των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του εν λόγου έργου και συμμετέχει και στην υλοποίηση διαφόρων παραδοτέων. Ο κ. Χάλαρης, έχει εμπειρία από ευρωπαϊκά προγράμματα, δεδομένου ότι συμμετείχε σε παραδοτέα και συνεδριάσεις για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «WACOM».
Τώρα είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων με θέμα «Σχεδιασμός ενός Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την Υποστήριξη της Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών Διαδικασιών για Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης». Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης γνώσης στην εκπαίδευση, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, στρατηγικό μάνατζμεντ στην ανώτατη εκπαίδευση, αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών και διασφάλισης ποιότητας σε ΑΕΙ.