Ο Παναγιώτης Σουσαμλής έχει πτυχίο Πληροφορικής από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας , όπου απέκτησε τα πρώτα ενδιαφέροντα του για τον προγραμματισμό λογισμικού. Ακολούθησαν οι μεταπτυχιακές σπουδές του στο τμήμα Πολιτισμικής Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, όπου εμβάθυνε το πεδίο ενδιαφέροντος του σε λογισμικά προβολής εικόνας και τρισδιάστατά περιβάλλοντα. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα τη δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών και στη χρήση τους για την ενίσχυση της εκπαίδευσης.