Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (πτυχίο 1977). Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματς (1986) στη Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1987 είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνoλογίας Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας και υπεύθυνη του εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πληροφορικής το οποίο διαθέτει τον εξυπηρετητή www.et.teiath.grτου τμήματος. Εργάσθηκε για δύο συνεχή έτη στον τομέα ερευνών στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Εργάσθηκε για ένα χρόνο στο ερευνητικό κέντρο του C.N.R.S, L.A.A.S (Laboratoire d’ Aytomatique et Analyse des Systems) στη Τουλούζη της Γαλλίας. Από το 1983 συνεργάζεται ερευνητικά με το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1986 είναι επιστημονική υπεύθυνη ή συμμετέχει σε περισσότερα από 20 Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 150 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων και κεφάλαια σε βιβλία. Έχει περισσότερες από 500 αναφορές και είναι κριτής σε πολλά διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Έχει εκπονήσει μελέτες και δημοσίευσε ερευνητικές εργασίες και άρθρα σε γνωστικά αντικείμενα όπως: – Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση συστημάτων. Τεχνητή Νοημοσύνη – Νοήμονα Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Μαθησιακά Περιβάλλοντα με αλληλεπίδραση. – Σχεδίαση και υλοποίηση Εκπαιδευτικού λογισμικού.