Ο Χρήστος Τρούσσας είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει διδακτορικό στην Πληροφορική, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής και πτυχίο στην Πληροφορική από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων σε διεθνή συνέδρια, περιοδικά και τόμους βιβλίων. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την τεχνολογία λογισμικού, τα πολυπρακτορικά συστήματα, την προσαρμοστική αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή, τη μοντελοποίηση χρηστών και την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση.