Ακριβή Κρούσκα

Η Ακριβή Κρούσκα είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει διδακτορικό στην Πληροφορική από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχίο στην Πληροφορική από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό…

Continue Reading

Χρήστος Τρούσσας

Ο Χρήστος Τρούσσας είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει διδακτορικό στην Πληροφορική, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής και πτυχίο στην Πληροφορική από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων σε διεθνή συνέδρια, περιοδικά και τόμους βιβλίων. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν…

Continue Reading

Εμμανουήλ Δ. Φυλλαδιτάκης

Ο Εμμανουήλ Δ. Φυλλαδιτάκης έλαβε το πτυχίο ενεργειακού μηχανικού από το τμήμα μηχανικών ενεργειακής τεχνολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας το 2010. Ακολούθως έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών «M.Sc in Energy» από το πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Σκωτίας, σε σύμπραξη με το Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών, με διάκριση και συνοδευόμενο από βραβείο εξαιρετικών προτερημάτων (outstanding merit).Επί του παρόντος είναι υποψήφιος διδάκτωρ με…

Continue Reading

Γραμματική Τσαγκάνου

Η Τσαγκάνου Γραμματική Έχει Διδακτορικό στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (2003) από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ και μεταπτυχιακό στον ηλεκτρονικό αυτοματισμό από το τμήμα φυσικής του ΕΚΠΑ. Είναι καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση από το 1989, και διδάσκει στον κλάδο Πληροφορικής ΠΕ19 από το 1993. Από το 1995 είναι επιστημονικός συνεργάτης  στο Τμήμα Πληροφορικής…

Continue Reading

Aικατερίνη Μακρή

H Aικατερίνη (Κατερίνα) Μακρή είναι διδάκτορας στο πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών (2009, ΕΚΠΑ, άριστα), κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική στην Εκπαίδευση (2002, Πανεπιστήμιο Reading, διάκριση) και πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας με κατεύθυνση Γλωσσολογίας (1999, ΕΚΠΑ, Φιλοσοφική Σχολή). Έχει οκταετή ερευνητική εμπειρία σε ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα («GLOSSA: Greek as a Vehicle for Promoting Linguistic Diversity»,…

Continue Reading