Παναγιώτης Σουσαμλής

Ο Παναγιώτης Σουσαμλής έχει πτυχίο Πληροφορικής από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας , όπου απέκτησε τα πρώτα ενδιαφέροντα του για τον προγραμματισμό λογισμικού. Ακολούθησαν οι μεταπτυχιακές σπουδές του στο τμήμα Πολιτισμικής Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, όπου εμβάθυνε το πεδίο ενδιαφέροντος του σε λογισμικά προβολής εικόνας και τρισδιάστατά περιβάλλοντα. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Μηχανικών…

Continue Reading

Ευάγγελος Στελλάτος

Ο Ευάγγελος Στελλάτος είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Πληροφοριακά Συστήματα και τον Προγραμματισμό από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τελείωσε το τμήμα Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από το 1994 έχει πλούσια διδακτική εμπειρία σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Την τελευταία…

Continue Reading

Μανώλης Χάλαρης

Ο Μανώλης Χάλαρης είναι εργαστηριακός συνεργάτης του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας στα αντικείμενα «Ποιότητα και Αξιοπιστία Λογισμικού» και «Τεχνολογία Λογισμικού». Επιπλέον, εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας»  όπου και είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης όλων των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη…

Continue Reading